Røgalarm

Effektive røgalarmer fås enten i standard udførelse og trådløse, der er sat i serieforbindelse. Det er også muligt at have en røgalarm, der er i kontakt med en husalarm, så du kan blive alarmeret om røgudvikling, selv om du ikke er i hjemmet.

De fleste røgalarmer har en sensor, der reagerer på forbrændingspartikler i luften - dvs. fx røg. Denne sensor kan ikke reagere på flammer eller gasudslip. Nogle brandalarmer har udover røgsensor også en indbygget varmesensor, som forøger chancerne for at få en tidlig varsling ved en brand eller anden farlig hændelse.

Forskellige typer røgalarmer og brandalarmer

Alle typer røgalarmer er konstrueret til at afgive et alarmsignal, hvis en brand er ved at udvikle sig. Signalet er så kraftigt at en sovende person vil blive vækket, så der er mulighed for at reagere i en situation, der kan være farlig.
Brandalarmer og røgalarmer bør testes hver uge og udskiftes hvert tiende år. Hvis din røgalarm anvender udskiftelige batterier, som ikke har driftstid på mere end et år, anbefales det at udskifte batterierne med friske batterier hvert år på en fast dato.
Nyere røgalarmer har mulighed for at blive serieforbundet via et trådløst radiosignal. Det giver mulighed for at få alle røgalarmer i et hus til at afgive alarmsignal samtidigt, når en af sensorerne udløser en alarm. Nogle af disse trådløse systemer kan kobles sammen med et Smart Home system, så du kan få en ekstern alarm, fx som en besked eller notifikation på din smartphone, selvom du ikke er hjemme.

Placering af røgalarmer

Når du skal placere en røgalarm, er det vigtigt at overveje hvilke rum, du vil beskytte og hvordan røgalarmerne skal placeres. Som minimum bør enhver bolig have mindst én røgalarm i hver gang eller alrum, der grænser op til værelser og soveværelser. Hvis der er flere etager, bør der opsættes mindst én røgalarm på hver etager – først og fremmest i trapperum og i gangene. Men det optimale er, at der opsættes en røgalarm i alle boligens rum, bortset fra nogle få rum. Det kan nemlig være uhensigtsmæssigt at installere røgalarmer i køkkener og vådrum pga. muligheden for at der udløses fejlalarmer. I køkkener kan mad-os og anden lettere røg og damp fra madlavningen forårsag at røgalarmen udløses. Det samme kan være tilfældet for badeværelser og vaskerum, hvor vanddamp og høj luftfugtighed kan ”snyde” en røgalarm til at blive udløst, selvom der ikke er brand. Den svenske producenten Nexa anbefaler at man holder en afstand på 2 meter fra badeværelser, vaskerum og andre vådrum, hvor der jævnligt findes en høj luftfugtighed eller damp i luften – når man skal montere røgalarmer.

Det er også værd at overveje, om der vil være træk eller andre luftstrømme i området, hvor røgalarmen skal placeres. Træk og luftstrømme kan komme fra fx åbne døre og vinduer, emhætter, ventilationssystemer, luftkanaler, varmepumper og aircondition. Disse luftstrømmen kan bære støvpartikler med sig, som kan hvirvles rundt i luften og muligvis finde vej ind i røgalarmens detektionskammer. Støvpartiklerne kan have samme virkning på detektoren som hvis det var røgpartikler, der var i luften og dermed kan der udløses en falsk alarm.

Husk rengøring og vedligehold

Støv og urenheder er i det hele taget væsentligt at holde borte fra røgalarmer. Hvis der kommer partikler fra støv eller andet skidt ind til detektionskammeret, kan det få alarmen til at blive aktiveret, fordi det har samme effekt som hvis der var røgpartikler i luften. Derfor anbefales det at man tilser og rengør sin brandalarm mindst to gange årligt. Det er temmelig nemt at fjerne støv med en støvsuger, der blot skal holdes hen til åbningerne, der fører ind til det optiske kammer. Dermed kan støv og snavs suges bort og sørge for optimal drift af din røgalarm. Det er dog vigtigt at du ikke forsøger at åbne alarmen, for at rengøre den indvendigt, da det kan beskadige de indre dele og i nogle tilfælde kan garantien blive ugyldiggjort.

Optimal montering af røgalarmer

Ved montering af en røgalarm, er der nogle få grundregler, der skal med i overvejelserne. For det første er det hensigtsmæssigt at placere den på loftsbeklædningen midt i rummet, der skal overvåges. Grunden til at du skal montere alarmen så højt som muligt er, at røgen stiger opad og derfor er der større chancer for at blive alarmeret hurtigt, hvis alarmen sidder højt – der hvor røgen er. Hold god afstand til vægge og møbler, for at undgå at sensoren i røgalarmen ikke reagerer. Røgen fra en brand har tendens til ikke at være koncentreret i hjørner og kroge. Så derfor anbefales det at holde en afstand på mindst 100 cm fra rummets vægge, når du skal placere røgalarmen i loftet. Hvis du alligevel ikke har mulighed for opsætning på loftet, så kan det blive nødvendigt at montere den på en af væggene. Her skal du blot sørge for at afstanden til loftet er mindst 15 cm fra røgalarmens overkant og maksimalt 30 cm fra overkanten. Det er igen af hensyn til at røgalarmen naturligvis er mest effektiv i de områder hvor røgen med størst sandsynlighed findes i et rum.Hvis rummene har skråvægge – fx i et hus med udnyttet overetage – og hvis der ikke er et vandret loft til montering af røgalarmen, så skal du være opmærksom på at de øverste 90 cm i kippen er et ”skyggeområde” for røgen. I dette område kan der være stillestående luft, som forhindrer at røgen kommer dertil. Det betyder at røgalarmen skal ned under en 90 cm vandret linje, målt lodret fra det højeste punkt i rummet, hvor der er loft til kip eller hvor lofterne skråner og ender i en trekant. Under 90 cm linjen er det optimale sted for placering af røgalarmen i denne type rum.

Læs brugervejledningen

Uanset hvordan dit rum ser ud eller er indrettet, er det altid en god idé at gennemlæse producentens medfølgende vejledning, hvor det som hovedregel også vil fremgår, hvordan den optimale placering er og hvilke placeringer man skal undgå, for ikke at få for mange falske alarmer. De medfølgende vejledninger har også specifikke anvisninger om , hvordan og hvor tit det anbefales med vedligeholdelse og test samt batteriskift på røgalarmen. Der kan være stor forskel på hvor tit der skal skiftes batterier – eller om der ikke kan skiftes batterier. Nogle røgalarmer tilsluttes 230 volt strøm og har derfor ingen batterier eller kun batteri til backup. Derfor er det også en god idé at se efter i vejledningen for anbefalinger om batteriskift og kontrol af driften på din røgalarm.